Home

Magda Mystikou - Karagianniotou
Μάγδα Μυστικού - Καραγιαννιώτου

Journalist - Art Writer / Δημοσιογράφος - Εικαστικός Συντάκτης 
της
Ένωσης Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Πολιτισμού & Τουρισμού Ελλάδος
Ε.ΔΗ.ΣΥ.Π.Τ.Ε. - F.I.J.E.T. GREECE
και της
F.I.J.E.T. 
(Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme)
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού
Representative of F.I.J.E.T. in N. Greece / Εκπρόσωπος της F.I.J.E.T. Β. Ελλάδος
 
Photographer Chysa Nikoleri / Φωτογράφος: Χρύσα Νικολέρη

I welcome you to my homepage.

Guided by the well-meaning visual art which I serve, as a journalist and as an art writer, in this website I introduce contemporary artists – interpreting by my personal way - their creations which serve the Culture as well as the Greek Tourism in order their works to get known into a wide public. Through my approaches with artists I present the multiplicity and the skillfulness of the creators in order to express the modern times through their individual style and power of their art. 
On my website you can find interviews with selected artists, presentations and publications, as well as images of a large collection of their works.


Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα.
Με οδηγό την καλώς εννοούμενη τέχνη την υπηρετώ και, ως δημοσιογράφος και εικαστικός συντάκτης, προβάλλω στην ιστοσελίδα αυτή - δίνοντας το προσωπικό μου στίγμα - εικαστικούς, που με τις δημιουργίες τους υπηρετούν τον Πολιτισμό και τον Ελληνικό Τουρισμό, ώστε το έργο τους να προβληθεί στο ευρύ κοινό.
Μέσα από τις προσεγγίσεις μου με τους καλλιτέχνες προβάλλω την πολλαπλότητα και την ευχέρεια των δημιουργών να εκφράσουν με το ύφος και την δύναμη των έργων τέχνης τους την σύγχρονη εποχή.

Στην σελίδα μου μπορείτε να βρείτε συνεντεύξεις επιλεγμένων καλλιτεχνών, παρουσιάσεις και δημοσιεύματα, καθώς και μια μεγάλη συλλογή των έργων τους.


Magda Mystikou portrait by Ntina Anastasiadou

Curriculum Vitae


For 20 years I have worked as a specific, teaching and technical staff at the Aristotle University of Thessaloniki in Hydraulics & Environmental Engineering Department, but kept my eyes always turned to the world of Art.

For several years I collaborated with the magazine "Quality of Life" and the newspaper "New Voice" published by Mrs. Helen Rakintzis. As a visual writer I introduced the work of many artists from Greece and abroad. 

In 2008 I became a member of the Journalists and Writers Union EDSTE for Greek Tourism - UNESCO - FIJET - OMJET, chaired by Mr. Demetrios Lukas.
I undertook the honorary position of Representative of EDSTE for the City of Thessaloniki till 2018

During my journalistic course as an art writer, I have written articles for Greek and foreign newspapers, magazines and electronic media. I have written book reviews on literature as well as criticism for artists’ catalogues, while I have delivered lectures on art, the literary and artistic capacity of creators. 

My articles and references were selected by the well known art collector Mr. Dimitrios Papageorgopoulos, who included them into his historical documents of his digital records about Modern Greek Art. This remarkable historical file is located at the STOart KORAI Gallery of National Insurance Company and is supervised by the Art Curator Mr. Papageorgopoulos. 

Nowadays I collaborate as a visual writer with digital and conventional press writing articles about art, tourism and culture.

I collaborate with “Auctions Newspaper” of Greece for subjects related to art, culture, tourism and politics.

I also collaborate with the magazine "Arcadian Step", for which I write articles about the Greek art, culture and tourism. 

I am member in a team of authors called “Hours of writing”.

My collaboration with the renowned Greek painter of the 20th and 21st century, Mrs. Clio Demetriadou - Natsis lasts till today. I am a life-long Administrative Board Member of the “George and Clio Natsis Foundation”.

Since many years I collaborate with the sculptor - painter Mrs. Ntina Anastasiadou, who has earned a Master of Fine Arts Degree from the University of Calcutta in India (M.F.A. Rabindra Bharati University). 

My collaboration and personal contact with these two artists was for me a kind of great catalyst by terms of experience and personal history in the art world, which I love and continue to serve with great respect and love. 

Recently I came into contact with the work of Mrs. Lia Kaderoglou, artistically known as “Aqualia”, whom I support. (Her work is a modern approach to ancient techniques of paper marbling called Suminagashi and Ebru). 

In September 2015, Deputy Minister of Internal & Administrative Reconstruction (Macedonia - Thrace) Mrs. Maria Kollias – Tsarouha commissioned me the exhibition of artworks from the collection of Government House (called also Small Palace) which is under the protection of the Ministry of Internal Affairs of Greece, at the 80th Thessaloniki International Fair (TIF). 

In September 2016, I was commissioned again by Mrs. Maria Kollias - Tsarouha the artistic direction of a large scale painting made by the sculptor - painter Mrs. Ntina Anastasiadou, entitled: "History- culture of the Greeks, Macedonia - Thrace" which was displayed at the 81st International Fair of Thessaloniki (T.I.F). 

In May 2016 in collaboration with the Gallery Karma Lappa and the auspices of the Municipality of Maroussi as well as the Journalists Union and Writers of Tourism in Greece I undertook the artistic direction of an Art and Culture Festival called: "Greece, Shape & Color" which took place at the Municipal Gallery "Spiros Louis" at Maroussi Prefecture (Athens). 

In April 2018 I wrote a collective book with another eleven writers. Title of the book: “Road of Sin, Number 12”. It was published by Anatypo.

In October 2018 I was the Curator of the exhibition: “陶器Tōki, Inspirations by the heart and the civilization of Japan” by the sculptor – sumi-e painter Ntina Anastasiadou. The exhibition was hosted at the Pottery Museum of Athens, under the auspices the Embassy of Japan in Greece, the Ministry of Culture and Sports and the Greek-Japanese Association. 

Finally, I think that it is worth to mention that in the period 2015 - 2016 I was a radio producer and presenter of the program: "Travelling in art and culture" at the broadcasting StarClassic Radio Station, where I introduced important artists and art historians.

Βιογραφικό:
Έχω εργαστεί για 20 χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος σε θέση ειδικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού, με την προσοχή μου παράλληλα στραμμένη στον κόσμο της Τέχνης.


Επί σειρά ετών συνεργάστηκα με το περιοδικό «Ποιότητα Ζωής» και την εφημερίδα «Νέα Φωνή» της εκδότριας κ. Ελένης Ρακιντζή. Ως Εικαστικός συντάκτης παρουσίασα το έργο πολλών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2008 έγινα μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος ΕΔΣΤΕ - UNESCO - FIJET - ΟΜJΕΤ, με Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Λούκα.

Διετέλεσα Εκπροσώπος της ΕΔΣΤΕ για την Πόλη της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2018.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου πορείας ως Εικαστικός συντάκτης, έχω παρουσιάσει άρθρα σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά, όπως επίσης και στον ηλεκτρονικό τύπο. Παρουσίασα βιβλία λογοτεχνικού περιεχομένου, έγραψα κριτική σε λευκώματα καλλιτεχνών, ενώ έχω δώσει διαλέξεις για την τέχνη και την συγγραφική και καλλιτεχνική δύναμη των δημιουργών.

Τα άρθρα μου και οι παρουσιάσεις μου έχουν επιλεγεί από τον γνωστό συλλέκτη έργων τέχνης κ. Δημήτριο Παπαγεωργόπουλο, που τα ενέταξε στο ιστορικό του αρχείο για την ψηφιακή καταγραφή της Ελληνικής Σύγχρονης Τέχνης. Το αξιοσημείωτο αυτό ιστορικό αρχείο βρίσκεται στην Γκαλερί ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ της Εθνικής Ασφαλιστικής, την οποία ο κ. Παπαγεωργόπουλος εποπτεύει ως Καλλιτεχνικός Επιμελητής.

Στις μέρες μας ως εικαστικός συντάκτης συνεργάζομαι με τον ηλεκτρονικό και συμβατικό Τύπο γράφοντας άρθρα για την τέχνη, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Συνεργάζομαι με την «Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» για θέματα τέχνης, πολιτισμού, τουρισμού και πολιτικής.

Συνεργάζομαι επίσης με το περιοδικό «Αρκαδικό Βήμα», για το οποίο γράφω άρθρα που αφορούν την Ελληνική τέχνη, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Επίσης είμαι μέλος της Συγγραφικής Ομάδας «Ώρες Συγγραφής»

Η συνεργασία μου με την καταξιωμένη Ελληνίδα ζωγράφο του 20ου και 21ου αιώνα, κ. Κλειώ Δημητριάδου – Νάτση διαρκεί μέχρι τις μέρες μας. Είμαι ισόβιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Κλειώς Νάτση.

Συνεργάζομαι επί σειρά ετών, μέχρι και σήμερα, με την γλύπτρια - ζωγράφο κα. Ντίνα Αναστασιάδου, η οποία έχει Μάστερ Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο της Καλκούτας στην Ινδία (Master of Fine Arts from Rabindra Bharati University).

H συνεργασία και η προσωπική επαφή με αυτές τις δύο καλλιτέχνιδες υπήρξε ο μεγάλος καταλύτης όσον αφορά στην εμπειρία μου και στην προσωπική μου πορεία στον χώρο της τέχνης, χώρο τον οποίο αγαπώ και συνεχίζω να υπηρετώ με μεγάλο σεβασμό και αγάπη.

Πρόσφατα ήρθα σε επαφή με τη δουλειά της κας. Λίας Καδέρογλου (σύγχρονης προσέγγισης στις αρχαίες τεχνικές μαρμαροποίησης Suminagashi και Ebru), καλλιτεχνικά γνωστής ως Aqualia, την οποία και στηρίζω.

Τον Σεπτέμβριο 2015 μου ανατέθηκε από την Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας- Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά η καλλιτεχνική επιμέλεια της 80ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) για την έκθεση έργων τέχνης από την συλλογή του Κυβερνείου (Παλατάκι), συλλογή η οποία βρίσκεται υπό την προστασία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τον Σεπτέμβριο 2016 μου ανατέθηκε εκ νέου από την κ. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά η καλλιτεχνική επιμέλεια στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ) της έκθεσης μεγάλου ζωγραφικού έργου της γλύπτριας – ζωγράφου κ. Ντίνας Αναστασιάδου με τίτλο «Ιστορία- Πολιτισμός των Ελλήνων – Μακεδονία Θράκη».

Τον Μάιο του 2016 είχα την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού "Ελλάδα Σχήμα & Χρώμα", το οποίο παρουσιάστηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης» στο Μαρούσι Αττικής σε συνεργασία με την Γκαλερί Karma Lappa υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου και της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος.

Το 2018 η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά μου ανάθεσε Τιμητικά και Εθελοντικά την Καλλιτεχνική Επιμέλεια της Έκθεσης του Έργου του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων (1986 - 2018) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Αθλητισμού με θεματικό άξονα την '' Προστασία της Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς στη Μακεδονία και Θράκη΄΄ Οι εκθέσεις παρουσιάσθηκαν στις Σέρρες 16 - 30 Μαρτίου 2018 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ''Ε.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ'' Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στην Θεσσαλονίκη 10 – 30 Μαΐου 2018 στην ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .

Στις 30 Μαΐου 2018 πραγματοποίησα Δημοπρασία στην GOVEDAROU ART GALLERY με έργα ευγενικής προσφοράς 36 Καλλιτεχνών για τις ανάγκες του Παιδικού Χωριού Φιλύρου. Την Δημοπρασία συνδιοργάνωσαν ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος ΄΄ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄΄ ο Σύνδεσμος Ιατρών και Οδοντιάτρων Γυναικών Θεσσαλονίκης και η Govedarou Art Gallery .

Τον Απρίλιο του 2018 μαζί με άλλους έντεκα συγγραφείς συνέγραψα το συλλογικό βιβλίο «Οδός Αμαρτίας, Αριθμός 12» που εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ανάτυπο.

Τον Οκτώβριο του 2018 είχα την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης «陶器Tōki, Εμπνεύσεις από την καρδιά και τον πολιτισμό της Ιαπωνίας» της Γλύπτριας - Ζωγράφου sumi-e Ντίνας Αναστασιάδου. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής στην Αθήνα με την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας ,του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου.

Τέλος, αξίζει να αναφέρω ότι την περίοδο 2015 - 2016 υπήρξα ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιάστρια της εκπομπής «Ταξιδεύοντας στην τέχνη και τον πολιτισμό» στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό StarClassic Radio, όπου παρουσίασα σημαντικούς καλλιτέχνες και ιστορικούς τέχνης.


Presentation of Mrs. Magda Mystikou in Russian tourist interest magazine
Παρουσίαση της κ. Μάγδας Μυστικού σε Ρωσικό Περιοδικό Τουριστικού ενδιαφέροντος

Πατήστε για να το διαβάσετε στο issuu
Any republication or use of the contents of this website is forbidden without a clear reference
 to the origin of the file and Magda's Mystikou website.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή χρήση υλικού χωρίς σαφή αναφορά 
στην προέλευση από το αρχείο και την ιστοσελίδα της κ. Μάγδας Μυστικού