Anastasia Konstantopoulou


Anastasia Konstantopoulou, 
Artist, Creator
Αναστασία Κωνσταντοπούλου, 
Καλλιτέχνης - Δημιουργός


Η καλλιτέχνης Αναστασία Κωνσταντοπούλου εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την τέχνη του γυαλιού. Ξεκίνησε με το κόσμημα και οι ανησυχίες της για την δημιουργία την οδήγησαν σε κατασκευές κοσμημάτων από δέρμα πέτρες και αλπακά.

Η μικρογλυπτική με γυαλί ήταν το επόμενο βήμα με την μαθητεία της στην Αμερική με δασκάλους τους Μισέλ Γκωτιέ και την Ετσούκο Νίσι ενώ στην Ευρώπη ο Βλαντιμίρ Κλάϊν.

Τεχνικές από τους πολιτισμούς του κόσμου βρήκαν την εξέλιξη τους στην προσωπική της δύναμη έκφρασης με πρωτότυπη και μοναδική γλυπτική. Πολύτιμα και ημιπολύτιμα υλικά όπως χρυσός και πλατίνα η καλλιτέχνης τα εγκλώβισε στο γυαλί τιθασεύοντας την ροή του γυαλιού δημιουργώντας αντικείμενα υψηλής τέχνης. Μεγάλα γλυπτά από γυαλί εκπροσωπούν την τεχνική ή την διαδικασία της υαλόμαζας και της χύτευσης (χυτό γυαλί) (pâte de verre and casting glass).

Artist Anastasia Konstantopoulou (Anactacia glass) has for many years been engaged in the art of glass. She started her career with jewelry construction, and her creative ability and restlessness led her to make jewelry with leather, stones and alpaca.

She learned glass-making and construction of small sculptures in glass next to Michel Gautier and Echuca Nishi in the United States, and also attended glass-making lessons next to Vladimir Klein in Europe.

Techniques from the cultures of the world have evolved through her personal power of expression, resulting in original and unique sculptures. Taming the flow of molten glass, the artist has entrapped in it precious and semi-precious materials such as gold and platinum, creating in this way high-art objects. Large glass sculptures (compact blocks) represent the techniques of pâte de verre (glass fragments) and molten glass (glass casting).


 

ANASTASIA KONSTANTOPOULOU

“THE ART OF GLASS SCULPTURE”

Artist Anastasia Konstantopoulou has for many years been engaged in the art of glass. She started her career with jewelry construction, and her creative ability and restlessness led her to make jewelry with leather, stones and alpaca.

She learned glass-making and construction of small sculptures in glass next to Michel Gautier and Echuca Nishi in the United States, and also attended glass-making lessons next to Vladimir Klein in Europe.

Techniques from the cultures of the world have evolved through her personal power of expression, resulting in original and unique sculptures. Taming the flow of molten glass, the artist has entrapped in it precious and semi-precious materials such as gold and platinum, creating in this way high-art objects. Large glass sculptures (coming out of compact blocks) represent the technique or process of molten glass (pâte de verre) and glass casting.

This Greek female artist with her own personal flair, knowledge, experience and skill in glass casting, has made the difference in Greece and abroad. For many years, her art—objects of high aesthetic and artistic value—has been traveling to global trade and art exhibitions, allowing her to communicate artistically with other art lovers. Anastasia Konstantopoulou's glass artworks have always had the luxury of uniqueness in terms of design, regardless of their number.

Today, having reached a state of full maturity and having acquired a deep knowledge of working with glass, she creates individual and unique art pieces that radiate the brilliance of this wonderful material and reflect her high artistic ability.

Her painting on glass (modern reverse painting on glass), and particularly on large surfaces, leads her to personal pursuits and the creation of an individual style in the depiction of faces and figures that stir emotions.

The contemporary art of creating unique works in glass by the first person who taught artistic glass casting in Greece and abroad (Anastasia glass) is a continuation in history of the art of the Egyptians and ancient Greeks.

The valuable artistic work of Anastasia Konstanopoulou leaves its own mark of high aesthetics on household objects made of glass, which at the same time constitute unique artworks.

 
Magda Mystikou Karagianniotou Art Writer
Representative of the Association of Greek Travel Journalists and Writers F.I.J.E.T. – O.M.J.E.T.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

«ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΑΛΙΟΥ»

Η καλλιτέχνης Αναστασία Κωνσταντοπούλου εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την τέχνη του γυαλιού. Ξεκίνησε με το κόσμημα και οι ανησυχίες της για την δημιουργία την οδήγησαν σε κατασκευές κοσμημάτων από δέρμα πέτρες και αλπακά.

Η μικρογλυπτική με γυαλί ήταν το επόμενο βήμα με την μαθητεία της στην Αμερική με δασκάλους τους Μισέλ Γκωτιέ και την Ετσούκο Νίσι ενώ στην Ευρώπη ο Βλαντιμίρ Κλάϊν.

Τεχνικές από τους πολιτισμούς του κόσμου βρήκαν την εξέλιξη τους στην προσωπική της δύναμη έκφρασης με πρωτότυπη και μοναδική γλυπτική. Πολύτιμα και ημιπολύτιμα υλικά όπως χρυσός και πλατίνα η καλλιτέχνης τα εγκλώβισε στο γυαλί τιθασεύοντας την ροή του γυαλιού δημιουργώντας αντικείμενα υψηλής τέχνης. Μεγάλα γλυπτά από γυαλί εκπροσωπούν την τεχνική ή την διαδικασία της υαλόμαζας και της χύτευσης (χυτό γυαλί) (pâte de verre and casting glass).

Μία γυναίκα Ελληνίδα καλλιτέχνης με τον προσωπικό της παλμό γνώσης, εμπειρίας και αφοσίωσης στο γυαλί , έκανε την διαφορά στην συνέχεια του τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Τα αντικείμενά της ταξιδεύουν εδώ και πολλά χρόνια στις παγκόσμιες και εμπορικές και καλλιτεχνικές εκθέσεις δίνοντας της την ευχέρεια να επικοινωνεί καλλιτεχνικά με τους φιλότεχνους χρήστες αντικειμένων υψηλής αισθητικής και εικαστικής αξίας. Πάντα τα αντικείμενα γυαλιού της Αναστασίας Κωνσταντοπούλου είχαν την πολυτέλεια της μοναδικότητας στον σχεδιασμό ανεξαρτήτως του αριθμού.

Σήμερα στην πλήρη ωριμότητά της και την ενασχόλησή της με το γυαλί ,δημιουργεί πρωτότυπα και μοναδικά κομμάτια τέχνης που διαχέουν την λάμψη του υπέροχου αυτού υλικού μέσα από την αντανάκλαση της εικαστικής της δύναμης.

Η ζωγραφική στο γυαλί (η σύγχρονη αντίστροφη ζωγραφική σε γυαλί) και συγκεκριμένα σε μεγάλες επιφάνειες την οδηγούν σε προσωπικές αναζητήσεις ενός έντονου προσωπικού φάσματος για πρόσωπα και φιγούρες που διεγείρουν συναισθήματα.

Η σύγχρονη τέχνη μοναδικών έργων από γυαλί από την πρώτη διδάξασα καλλιτεχνικό γυαλί στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό (Anastasia glass ) έχει την συνέχειά της στην ιστορία της μετά τους Αιγύπτιους και αρχαίους Έλληνες .

Πολύτιμο το καλλιτεχνικό έργο της Αναστασίας Κωνστανοπούλου αφήνει το δικό της στίγμα της υψηλής αισθητικής του γυαλιού σε αντικείμενα χρήσης και παράλληλα της μοναδικότητας τους ως πρωτότυπα έργα τέχνης.

Μάγδα Μυστικού Καραγιαννιώτου,
Εικαστικός Συντάκτης
Εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοσιογράφων Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος 
F.I.J.E.T. - Ε.Δ.Σ.Τ.Ε. - O.M.J.E.T.
Αναστασία Κωνσταντοπούλου και Λία Καδέρογλου
Στην έκθεση "Πέντε γυναίκες συνομιλούν με την τέχνη"