"Aqualia" Lia Kaderoglou / Λία Καδέρογλου


Biography / Βιογραφία
Art Gallery / Συλλογή έργων
Reviews / Δημοσιεύματα
Photo Gallery / Φωτογραφικό αρχείοBiography:

Lia Kaderoglou, artistically known as Aqualia, was born in Athens in 1967 and since 1999 lives and works as a visual artist and special needs educator in Thessaloniki. With postgraduate degrees in Special Needs - Inclusive education and Counselling from Manchester and Strathclyde Universities – U.K. she focuses on using art as a healing process. 

Regarding art, she has took lessons on oil and charcoal painting beside J. Triantafyllou and G. Kornarakis and attended summer courses on art therapy at Crawford College of Cork Institute of Art & Design in Ireland. While she has been experimenting for years on Suminagashi technique, she then met the world renowned Ebru master, Garip Ay and was introduced in Ebru technique which she studied beside him in Istanbul. 

Aqualia is working for the evolution of the ancient techniques of the Silk Route, Ebru and Suminagashi ( painting on the surface of water). She uses inks on canvas or paper combined with mixed media and painting with acrylics. She has introduced Ebru technique on transparencies with mixed media. Her interest lies at integrating Ebru and Suminagashi in the contemporary art world. Aqualia has exhibited in three solo shows under the auspices of the Municipality of Thessaloniki and Trikala and has taken part in numerous group exhibitions in Greece, Turkey, France and Austria. Her artworks belong in public and private collections. 

Beside her artistic presence, she has published numerous articles and chapters in reference books on Special Needs Education in Greece and USA. As a journalist, member of EDSTE, she is writing articles on accessible tourism and produces radio shows at StarClassic Radio.

Βιογραφικό :

Η Λία Καδέρογλου , καλλιτεχνικά γνωστή ως Aqualia, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και από το 1999 ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως εικαστικός και ειδικός παιδαγωγός διαμέσου της τέχνης, με μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή και Συμβουλευτική από τα πανεπιστήμια Manchester και Strathcyde – U.K.

Όσον αφορά στην τέχνη, μαθήτευσε δίπλα στους Τριανταφύλλου και Κορναράκη στις τεχνικές της ελαιογραφίας και του κάρβουνου και φοίτησε στο Crawford College του Cork Institute of Art and Design στην Ιρλανδία στον τομέα της θεραπείας μέσω της τέχνης. Διδάχθηκε Ebru δίπλα στον σημαντικό και σύγχρονο καλλιτέχνη Garip Ay στην Κωνσταντινούπολη.

Η Aqualia εργάζεται επί σειρά ετών για την εξέλιξη των αρχαίων τεχνικών μαρμαροποίησης από τον δρόμο του μεταξιού, Εbru και Suminagashi με μελάνια πάνω σε καμβά ή χαρτί σε συνδιασμό με μεικτές τεχνικές και επιζωγράφιση. Έχει καινοτομίσει, εισάγοντας την τεχνική Ebru επάνω σε διαφάνειες με μεικτή τεχνική. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην ένταξη των αρχαίων τεχνικών του Ebru και Suminagashi στην σύγχρονη εικαστική πραγματικότητα.

Έχει παρουσιάσει δύο ατομικές εκθέσεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης και μία στον Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας ενώ έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Τουρκία, Αυστρία και Γαλλία. Τα έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές εντός και εκτός Ελλάδος.

Εκτός από την εικαστική της παρουσία, έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με πληθώρα άρθρων και βιβλίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως δημοσιογράφος, μέλος της Ε.Δ.Σ.Τ.Ε., αρθρογραφεί και επιμελείται ραδιοφωνικές εκπομπές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο StarClassic Radio.

Artist statement

I create Inscapes and depict unique moments in time, moments of flowing life. The dancing of the colors on the surface of the water is the major source of my inspiration. Colors, light and water each and every time unfold a new story upon the marbled canvas. In my artworks there is a continuous narrative inviting for interaction, a call to resonate with you, the viewer, on a deep, subconscious level.


Δήλωση καλλιτέχνιδος

Δημιουργώ εσωτερικά τοπία και αποτυπώνω μοναδικές στιγμές στον χρόνο, στιγμές ρέουσας ζωής. Ο χορός των χρωμάτων πάνω στο νερό αποτελεί για μένα την μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης. Χρώματα, φως και νερό ξετυλίγουν κάθε φορά μία καινή ιστορία πάνω στον μαρμαρογραφημένο καμβά. Στα έργα μου υπάρχει μία διαρκής αφήγηση που καλεί σε αλληλεπίδραση, ένα κάλεσμα προς εσένα τον θεατή για σύνδεση σε ένα βαθύ βιωματικό επίπεδο...


Biography / Βιογραφία
Art Gallery / Συλλογή έργων
Reviews / Δημοσιεύματα
Photo Gallery / Φωτογραφικό αρχείο